| شنبه 2 شهریور 1398   | |
 
جمعه 09 فروردین 1398
کد خبر: 6102
تعداد بازدید: 465

عروس و داماد اندیمشکی در روز عروسی خود با مراجعه به پست ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی جمعیت هلال احمراندیمشک به پویش بهرفت پیوستند‎

عروس و داماد اندیمشکی در روز عروسی خود با مراجعه به پست ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی جمعیت هلال احمراندیمشک به پویش بهرفت پیوستند‎

آغاز زندگی مشترک با تعهد نه به تصادفات، عروس و داماد اندیمشکی در روز عروسی خود با مراجعه به پست ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی جمعیت هلال احمراندیمشک به پویش بهرفت پیوستند‎طراحی و پیاده سازی: راد رایانه