| دوشنبه 22 مهر 1398   | |
 
شنبه 25 خرداد 1398
کد خبر: 6360
تعداد بازدید: 126

برگزاری آزمون کتبی مرحله استانی المپیاد دادرس با حضور تیم های منتخب دادرس جمعیت هلال احمر شهرستان دزفول در دو بخش خواهران و برادران

برگزاری آزمون کتبی مرحله استانی المپیاد دادرس با حضور تیم های منتخب دادرس جمعیت هلال احمر شهرستان دزفول در دو بخش خواهران و برادران

برگزاری آزمون کتبی مرحله استانی المپیاد دادرس با حضور تیم های منتخب دادرس جمعیت هلال احمر شهرستان دزفول در دو بخش خواهران و برادرانطراحی و پیاده سازی: راد رایانه