| دوشنبه 22 مهر 1398   | |
 
یک شنبه 26 خرداد 1398
کد خبر: 6367
تعداد بازدید: 97

برگزاری آزمون کتبی مرحله استانی المپیاد دادرس با حضور منتخبان دادرس جمعیت هلال احمر بندر ماهشهر در دو بخش خواهران و برادران

برگزاری آزمون کتبی مرحله استانی المپیاد دادرس با حضور منتخبان دادرس جمعیت هلال احمر بندر ماهشهر در دو بخش خواهران و برادران

برگزاری آزمون کتبی مرحله استانی المپیاد دادرس با حضور منتخبان دادرس جمعیت هلال احمر بندر ماهشهر در دو بخش خواهران و برادرانطراحی و پیاده سازی: راد رایانه