| دوشنبه 22 مهر 1398   | |
 
دوشنبه 03 تیر 1398
کد خبر: 6380
تعداد بازدید: 108

در راستای تحقق خانواده آماده در مخاطرات؛ کارگاه آموزشی اصول کمک‌های اولیه و احیاء در اداره آموزش و پرورش امیدیه برگزار شد

در راستای تحقق خانواده آماده در مخاطرات؛ کارگاه آموزشی اصول کمک‌های اولیه و احیاء در اداره آموزش و پرورش امیدیه برگزار شد

در راستای تحقق خانواده آماده در مخاطرات؛ کارگاه آموزشی اصول کمک‌های اولیه و احیاء در اداره آموزش و پرورش امیدیه برگزار شدطراحی و پیاده سازی: راد رایانه