| شنبه 2 شهریور 1398   | |
 
شنبه 12 مرداد 1398
کد خبر: 6518
تعداد بازدید: 32

آشنایی جوانان و نوجوانان شهرستان امیدیه در مساجد با اهداف و وظایف جمعیت هلال احمر و توزیع لوح فشرده آموزش کمک های اولیه در حوادث

آشنایی جوانان و نوجوانان شهرستان امیدیه در مساجد با اهداف و وظایف جمعیت هلال احمر و توزیع لوح فشرده آموزش کمک های اولیه در حوادث

در راستای طرح تابستانه شوق رویش صورت گرفت: آشنایی جوانان و نوجوانان شهرستان امیدیه در مساجد با اهداف و وظایف جمعیت هلال احمر و توزیع لوح فشرده آموزش کمک های اولیه در حوادثطراحی و پیاده سازی: راد رایانه