| پنج شنبه 1 اسفند 1398   | |
 
جمعه 08 شهریور 1398
کد خبر: 6598
تعداد بازدید: 92

حضور اعضای جمعیت هلال احمر بهبهان در کارگاه «ازدواج آسان» به همت دانشکده علوم پزشکی شهرستان با هدف ترویج سنت حسنه ازدواج

حضور اعضای جمعیت هلال احمر بهبهان در کارگاه «ازدواج آسان» به همت دانشکده علوم پزشکی شهرستان با هدف ترویج سنت حسنه ازدواج

حضور اعضای جمعیت هلال احمر بهبهان در کارگاه «ازدواج آسان» به همت دانشکده علوم پزشکی شهرستان با هدف ترویج سنت حسنه ازدواجطراحی و پیاده سازی: راد رایانه