| دوشنبه 22 مهر 1398   | |
 
سه شنبه 26 شهریور 1398
کد خبر: 6651
تعداد بازدید: 28

اجرای طرح دوشنبه های توان افزایی در پایگاه امداد و نجات امام صادق(ع) هلال احمر ماهشهر با محوریت ارزیابی صحنه، خودروی تصادفی و مصدوم

اجرای طرح دوشنبه های توان افزایی در پایگاه امداد و نجات امام صادق(ع) هلال احمر ماهشهر با محوریت ارزیابی صحنه، خودروی تصادفی و مصدوم

اجرای طرح دوشنبه های توان افزایی در پایگاه امداد و نجات بین شهری امام جعفر صادق(ع) هلال احمر بندر ماهشهر با محوریت ارزیابی صحنه، خودروی تصادفی و مصدومطراحی و پیاده سازی: راد رایانه