| دوشنبه 22 مهر 1398   | |
 
شنبه 13 مهر 1398
کد خبر: 6738
تعداد بازدید: 12

رئیس هلال احمر اهواز از اجرای دوره بازآموزی امدادگران ونجاتگران شرکت کننده در طرح امداد ونجات اربعین حسینی این جمعیت خبر داد

رئیس هلال احمر اهواز از اجرای دوره بازآموزی امدادگران ونجاتگران  شرکت کننده در طرح امداد ونجات اربعین حسینی این جمعیت خبر داد

رئیس هلال احمر اهواز از اجرای دوره بازآموزی امدادگران ونجاتگران شرکت کننده در طرح امداد ونجات اربعین حسینی این جمعیت خبر دادطراحی و پیاده سازی: راد رایانه