| دوشنبه 22 مهر 1398   | |
 
چهار شنبه 17 مهر 1398
کد خبر: 6749
تعداد بازدید: 365

عضوگیری اعضای کانون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان حضرت خدیجه کبری (س) هلال احمر دزفول از دانشجویان جدیدالورود

عضوگیری اعضای کانون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان حضرت خدیجه کبری (س) هلال احمر دزفول از دانشجویان جدیدالورود

عضوگیری اعضای کانون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان حضرت خدیجه کبری (س) هلال احمر دزفول از دانشجویان جدیدالورودطراحی و پیاده سازی: راد رایانه