| شنبه 23 آذر 1398   | |
 
سه شنبه 14 آبان 1398
کد خبر: 6911
تعداد بازدید: 33

بانوان نجاتگرهلال احمر با حضور در پارک بانوان بهبهان به آموزش کمکهای اولیه ، برپایی ایستگاه سلامت و توزیع بروشورهای آموزشی پرداختند

بانوان نجاتگرهلال احمر با حضور در پارک بانوان بهبهان به آموزش کمکهای اولیه ، برپایی ایستگاه سلامت و توزیع بروشورهای آموزشی پرداختند

بانوان نجاتگرهلال احمر با حضوردر پارک بانوان بهبهان به آموزش کمکهای اولیه ، برپایی ایستگاه سلامت و توزیع بروشورهای آموزشی پرداختندطراحی و پیاده سازی: راد رایانه