| چهار شنبه 7 آبان 1399   | |
 
چهار شنبه 17 اردیبهشت 1399
کد خبر: 7661
تعداد بازدید: 292

دکتر خدادادی با حضور در جمع نجاتگران پایگاه امداد ونجات بین شهری شهدای شوش از روند تکمیل و آماده سازی ساختمان پایگاه بازدید کرد

دکتر خدادادی با حضور در جمع نجاتگران پایگاه امداد ونجات بین شهری شهدای شوش از روند تکمیل و آماده سازی ساختمان پایگاه بازدید کرد


طراحی و پیاده سازی: راد وب