| پنج شنبه 21 آذر 1398   | |
 

دکتر علی خدادادی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان

دکتری تخصصی ایمنی شناسی بالینی و دانشیار رسمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 

تلفن دفتر:

061-33925560

دورنگار:

061-33925567

 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه