| پنج شنبه 21 آذر 1398   | |
 

معاون پشتیبانی و منابع انسانی 
 

مجید محمدی

تلفن تماس با دفتر معاونت :

33925561 - 061

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه